algemene informatie

Nathalie Baillon – Algemeen Tandarts
Tandartsenpraktijk Baillon BV, Noordstraat 30, 9990 Maldegem
Riziv: 3-09057-82-001
Ondernemingsnummer: BE0534.396.655
Niet geconventioneerd

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AMMA, Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel

Toezichthoudende autoriteiten:

  • Erkenning tandarts: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert II-laan 35 bus 38, 1030 Brussel
  • Visum: Federale Toezichtcommissie (FOD Volksgezondheid), Galileelaan 5/2, 1210 Brussel
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): Markiesstraat 1 bus 6A, 1000 Brussel

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.

Eline Burms – Algemeen Tandarts
Tandartsenpraktijk Baillon BV, Noordstraat 30, 9990 Maldegem
Riziv: 3-21061-09-001
Ondernemingsnummer: BE0780.946.604
Niet geconventioneerd

Lisa Bultinck - Algemeen Tandarts
Tandartsenpraktijk Baillon BV, Noordstraat 30, 9990 Maldegem
Riziv: 3-00883-11-010
Ondernemingsnummer: BE0803.627.479